Sheng Hsiang Trading Co., Ltd./Frontier

27, Jen Ai Road, Sec. 2
Taipai, Taiwan, R.O.C.